Referat fra styremøte 16.10.18 (obs ikke 15. september 2018!)

Her kan du lese referatet fra styremøtet 16. oktober.