Referat fra medlemsmøte 20. oktober 2016

Her kan du lese referatet fra vårt siste medlemsmøte. Det var frammøte i Hornemansgårdens festsal men 54 frammøtte.

MEDLEMSMØTE I Trondheim lokallag av LOP 20.okt 2016

 

Godt frammøte i Hornemansgårdens festsal. (54 frammøtte.)

Først obligatorisk sang og så Sigri som innledet møtet med ord for dagen.

 

Kort inforunde med bl.a. LOPs leder Torhild som informerte om arbeidet rundt statsbudsjettet 2018 og de utfordringene laget står overfor her.. Lite å gjøre med budsjettet for 2017 i følge Per Loe, nestleder i Trondheim lokallag.

 

John Sandvik, holdt et interessant kåseri om maleren og tegneren Arthur Meyer,

kunstneren som gjennom et langt liv malte og tegnet motiv fra Trondheim by. Det var helt spesielt å se malerier fra tidlig 30 tall og så få se samme motiv presentert fra 80-90 tallet. En spesiell opplevelse for gamle trondjemmere som kjente seg igjen og for oss innflyttere som fikk innblikk i historiske ”fakta”

Deretter lokalt tilsnitt med reiseplaner og vårt tradisjonelle julebord.

Kaffe med noe til, utlodning og god stemning.

Inngangspenger: kr. 2700,00

Loddsalg              kr. 2380,00

 

Referent Astrid