Referat fra medlemsmøte i september 2017

            http://lop.no/resources/layout/logo_lop.png

                                               Landslaget for Offentlige pensjonister

                                                           Trondheim lokallag

 

 

                                              

Referat fra medlemsmøte i lokallaget  21. september 2017.

 

Møtested:             Hornemannsgården.

Tidspunkt:           Kl. 11.00-13.30.

Til stede:               33 medlemmer    

 

 

 

Nestleder Terje Osnes åpnet, og ledet resten av møtet.

Han ønsket velkommen med en spesiell hilsen til foredragsholder Torgeir Gunleiksrud.

 

Før saksbehandlingen ble «ord for dagen» lest av Lillian Lilleløkken.

Hun hadde valgt «Kjerringa mot strømmen» av Andre Bjerke, til stor begeistring fra møtedeltakerne.

 

Sakliste:

 

1.

Protokoll fra møte 17. august 2017.

Følgende merknad ble fremmet:

  1.      Medlem Anne Kanestrøm hadde etterlyst protokoller fra tidligere møter, bl.a. protokollen fra Årsmøte, ba om at protokollen i ettertid vil bli opplest. Det vil bli gjort.

 

2.

LoPs arbeid sentralt

v/ Terje Osnes.

 

LoPs største utfordringer er:

 

  •        Sterkere og reell innflytelse på utviklingen av eldrepolitikken.
  •        Påvirkning på politikerne.
  •        Økt medlemstall.
  •        Hvordan øke forståelse i vår aldersgruppe om nødvendigheten av å organisere seg slik at vi blir sterkere?
  •        Større synlighet i media og innpass i riksmedia.
  •        Samarbeid med andre organisasjoner.
  •        LoPs samfunnsrolle.
  •        Bedre hjemmeside og økt bruk av Facebook.

 

Under behandlingen av saken tok en av medlemmene, Reidun  Bogen, ordet og viste til medlemsbladet «Vi i LoP» nr. 3, side 8 .

 

Der står følgende oversikt over rettigheter og velferdsgoder som dagens pensjonister har sørget for å få etablert for dagens unge - og som pensjonistene selv naturlig nok bare i liten grad har fått del i:

 

Barnetrygd

Frem til 1970 var det ikke barnetrygd for 1. barn.

 

Barnehager:

På 70-tallet og tidlig 80-tall:

Det var kun noen få barnehageplasser, de aller fleste måtte ordne privat barnepass.

Dagmamma var vanlig.

 

Engangsstønad ved fødsel:

På 70-tallet:    kr. 0

2017:               kr. 61.120,-.

 

Foreldrepermisjoner:

På begynnelsen av 70-tallet: 12 uker, fra slutten av 70-tallet: 18 uker

2017: 49 uker permisjon med full lønn – eller 59 uker med 80% lønn.

 

Rettigheter uten sykemelding i forbindelse med egen sykdom og barns sykdom:

På 70/80-tallet rett tikl 3x3 dager med egenmelding for egen sykdom. Ingen rettigheter for sykt barn.

2017;   24 dager/år (inntil 8 ganger –inkluderende arbeidsliv) for egen sykdom.

12 dager/år for barn eller barnepassers sykdom.

Har en 3 eller flere barn: 15 dager.

Enslig forsørger: 20 dager.

 

Rentenivå:

På 80-tallet:

I beste fall 12%-15% på boliglån og opp til 19% på billån.

2017: 2,1% på huslån. 1,9% på lån til bil.

 

 

Ovennevnte goder er kanskje noe vi i dag tar som en selvfølge, men det er viktig å merke seg at  pensjonistene i dag har vært med på få dette til.  Derfor er det nødvendig at disse får beholde sine pensjonsgoder, og at de ikke blir redusert.

 

3.

Foredrag om Pilegrimsleden

v/Torgeir Gunleiksrud.

 

Han ble presentert og ønsket velkommen av Sigri Johanne Aa.

 

Gunleiksrud er leder i Trondhjems Turistforening, og fikk i den forbindelse kontakt med pilegrimsbevegelsen.

Arbeider nå med begge

Han åpnet foredraget med å vise et bilde fra 7 år tilbake.

Det var første gang en pilegrimsvandring ble avsluttet i Trondheim(Marinen).

Vandringen, som bestod av 20 personer fra 5 nasjoner ble ledet av Gunleiksrud.

Kristne, katolikker og ateister deltok

 

Gunleiksrud poengterte at Pilegrimsvandringer handler om å gå.

 

Søren Kierkegaard sier det slik:

«Tap ikke lysten til å gå. Da får man frem sine beste tanker».

 

Jostein Gaarder:

Tre ting:

Å gå lenge(flere dager).

Å gå langs gamle steder.

Å gå sammen mot et mål. 

 

Gunleiksrud delte sine erfaringer på pilegrimsvandringer med oss:

 

«Det å vandre er noe annet enn å gå. På vandringer blir det tid til ettertanke og å få ro.

Må gå flere dager i strekk for å få godt utbytte.

Etter å ha gått i 3 dager begynner en å observere ting som en ikke tidligere så.

Typisk for pilegrimsvandring: Vi går i samme retning.»

 

Den mest kjente pilegrimsvandringen går til Santiago de Compostela.

Dit kommer det ca. 200.000 hvert år.

 

I Norge har vi 5 offisielle leder, som er merket som Europeiske kulturveier.

Foredragsholderen viste flotte bilder fra alle disse.

 

For å få mere informasjon om Pilegrimsvandringer – ta kontakt med Torgeir Gunleiksrud direkte.

 

4.

Eventuelt.

a)

Lillian Lilleløkken minnet om:

 

Julemarked på Røros torsdag 7. desember.

Julebord på Quality Hotel Augustin torsdag 14. desember.

 

I tillegg legger hun frem forslag om opera/operettetur til Kristiansund den 6. februar.

Operetten «Kiss me Kate» med bl.a. oppsett av danseren Arne Fagerhaug spilles der 6. februar.

Det planlegges tur/retur med buss og overnatting 1 natt i Kristiansund.

Pris: ca. kr. 2.300,-.

 

b)

Kjell Helland

Refererte fra budsjettforslaget fra rådmannen i Trondheim kommune.

Der reduseres helsehjelp/eldre med 50 millioner kroner.

Helland anmodet styret og medlemmene om å sende en uttalelse til politikerne i Trondheim kommune om at dette ikke er akseptabelt.

 

Uttalelsen vil bli formulert i styremøte 17. oktober og behandlet i medlemsmøte 19. oktober.    

 

 

Lunsjbord ble servert før møte avsluttet med loddsalg.

 

I inngangspenger kom det inn kr. 2.380,-.

I loddsalg kr. 1.600,-.

 

 

@