Referat fra medlemsmøte i lokallaget 18. januar 2018

Her kan du lese referatet fra vårt siste medlemsmøte.

Møtested: Hornemannsgården.

Tidspunkt: Kl. 11-13.30.

Til stede: 31 medlemmer

 

Leder Astrid Seim Ekeland hadde forfall.

Nestleder Terje Osnes åpnet med «Ord for dagen», og ledet resten av møtet.

Ågot Glasø leste opp det viktigste fra medlemsmøte 16. november 2017.

 

Sakliste:

 

1. Facebook for vår avdeling av LoP.

Lillian Lilleløkken har gjort en «kjempejobb» og fått vår avdeling av LoP inn på Facebook.

Hun orienterte veldig greit om dette og viste siden vår på storskjerm.

Viktig å være på Facebook, spesielt kanskje når det gjelder verving av nye medlemmer.

Og, resultatet har allerede kommet.

30 nye har meldt seg inn, og en av dem var til stede på møte i dag.

Lillian vil også være behjelpelig med «innlogging» på Facebook.

 

I tillegg til arbeidet med «Facebooksiden» har Lillian oversikt over Operaturen til Kristiansund 6.-7. februar.

Hun orienterte om den. På grunn av sykdomforfall er det ennå ledige plasser.

 

2. Utsendte dokumenter.

På styremøte 16. januar pakket og sendte styret ut følgende dokumenter:

Innkalling til Årsmøte tirsdag 15. februar 2018 kl. 12. i Hornemannsgården

m/ giro for innbetaling av medlemskontingent.

Årsberetning 2017.

Møteprogram våren 2018.

Plan for medlemsmøter 2018.

Invitasjon: Operatur til Kristiansund 6.-7. februar 2018.

 

Sigri J. Aa tok ordet i forbindelse med saken, og orienterte om at det er slutt med å sende ut egne medlemskort og at medlemskortet i Hornemannsgården går sannsynligvis  ut i april 2018.

Medlemskortet i Hornemannsgården gir rabatter i flere butikker.

Her er det noen uklarheter, og medlem Kjell Helland ba styret ta kontakt med Trondheim kommune for å få dette avklart.

Vi kommer tilbake med avklaring.

 

3. Ekstra medlemsmøte.

Aage Borrmann minnet om Informasjonsmøte på Quality Augustin Hotel 23. januar kl. 17-19.

Det er et åpent møte og LoP Landsforbundet for offentlige pensjonister, Trondheim Lokallag inviterer til:

Minikonsert og informasjon om offentlige pensjoner.

Program:

-          «Ditty group» - visesang og underholdning.

-          Hvordan blir levevilkårene våre med fortsatt nåværende utvikling av pensjoner og skatt? v/Per Loe, tidligere lønningssjef i Trondheim kommune, og en av våre fremste eksperter på pensjoner.

-          «Hvorfor medlem av LoP? Levekåra handler ikke bare om pensjon og skatt. v/Torild Ofstad, leder av sentralstyret i LoP.

 

I tillegg til skriftlig invitasjon til samtlige medlemmer, ble møtet annonsert i Adresseavisen lørdag 20. januar 2018.

 

4. Underholdning.

Liten konsert, sang v/Trond M. Johansen.

Her ble det flott underholdning av en sanger/musiker som spilte og sang både sine egne sanger og også sanger bl.a. av Bob Dylan.

Avsluttet konserten med «O, Heiliga natt». En av de sangene Jussi Bjørling kanskje er mest kjent for her hos oss.

Utrolig vakkert var det.

 

5. Eventuelt.

Det ble litt diskusjon om hvilke saker som bør behandles på Årsmøte 15. februar i tillegg til de «faste».

Kjell Helland foreslo bl.a. at Sosialkomiteen deler seg i to – en del ordner salen før møtene og en del ordner med serveringen.

 

Nytt møtetidspunkt tas også opp – skal tidspunktet for medlemsmøtene endres fra kl. 1100 til kl. 1200?

Kommer tilbake med dette.

 

Loddsalg før møtet ble avsluttet med kaffe, rundstykke og wienerbrød.

 I inngangspenger og loddsalg kom det til sammen inn kr. 3.135,-.