Referat fra medlemsmøte i lokallaget 20. april 2017

Her kan du lese referatet fra april-møtet i lokallaget.

Møtested:       Hornemannsgården.

Tidspunkt:     kl. 11.00-13.00

Til stede:        40 medlemmer.

 

Leder Astrid Seim Ekeland ønsket velkommen, og som en hyllest til våren sang vi «Blåveispiken» .

Sakliste:

 

1.

Protokoll fra møte 16. mars 2017.

Leder Astrid gikk i gjennom protokollen.

Følgende ble korrigert:

Blåturen 18.mai starter fra Hornemannsgården kl. 16.30, ikke kl. 17.30.

Sigri, medlem av turkomiteen, orienterte om at det vil bli servert 2-retters middag til en pris av kr. 350,-.

Påmeldingsliste gikk rundt.

 

2.

Landsmøte 7.— 8. juni 2017.

Avholdes på Clarion Hotell, Brattøra.

Festmiddag: 7. juni i Erkebispegården.

 

3.

Foredrag av Knut Skjærvold. Pensjonert lærer og «Trondheimspatriot.»

Han ble presentert av Arne W. Olsen, varamedlem i styret.

Tema var ikke avtalt på forhånd, men Knut er kjent for å ha hjerte for Trondheim, og vet utrolig mye om byen sin.

Han har arrangert ca. 100 byvandringer og holdt mellom 50-60 foredrag.

Han tok utgangspunkt i Nidelvens vei fra Klæbu til Trondheim, og her ble vi orientert om mye som sannsynligvis var ukjent for mange.

 

Han kunne bl.a. fortelle at Trondheim er et eldre navn enn Trondhjem på byen, og at Trondheim er landets eldste by, ikke Tønsberg.

Interessant å høre at de første norske byer ble grunnlagt i Irland.

«Svartedauen» preget også Trondheim. 23 av 24 prester i Domkirken døde av den.

 

Trondheim er rik på historie. Gullalderen var på 17-1800-tallet. Da ble bl.a. Stiftsgården og Harmonien bygd.

Fru Schøller stod for det. Teologen Thomas Angell var en av byens rike menn, og eide og bygde mye.

Knut Skjærvold avsluttet sitt flotte foredrag med diktet «En mørk kveld» av Arne Paaske Åsen.

 

Knut brukte ikke manuskript, og det var ikke enkelt å få med alt i referatet. Ta kontakt med han direkte for eventuelt flere oppdatering.

Så var det tid for kaffe, rundstykker og loddsalg.

I inngangspenger og loddsalg kom det inn kr. 2.260,-.