Referat fra styremøte 13.03.18

16. mars 2018

 

Referat fra styremøte i lokallaget 13. mars 2018.

 

Sted:                           Hornemannsgården.

 

Tidspunkt:                Kl. 10.00 – 11.45.

 

Til stede:                    Terje                          leder

 

                                   Svanhild                    nestleder       

 

                                   Sigri                           kasserer

 

                                   Reidun                       styremedlem

 

                                    Aage                           styremedlem

 

                                   Lillian                        turleder/varamedlem

 

                                   Ågot,                          sekretær

 

 

 

 

 

Forfall:                      Arne Waldemar        varamedlem.

 

           

 

Terje åpnet møtet, og ønsket det nye styret velkommen.

 

 

 

Sigri omdelte vedtatt forslag til budsjett.

 

 

 

Sakliste:

 

 

 

7.      Program på medlemsmøte 15. mars 2018.

 

 

 

Terje ønsker velkommen, og møtet åpner med ord for dagen, lest av Svanhild.

 

 

 

Protokoll fra Årsmøte 2017 blir lagt fram, og det nye styret blir presentert.

 

Oversikt over styremedlemmene blir omdelt i papirform.

 

 

 

Så følger:

 

1.

 

«Sunn mat for eldre».

 

Trondheim Produksjonskjøkken

 

v/ Torild Isaksen.

 

 

 

2.

 

Torild Ofstad, leder i Landsforbundet LOP sentralt, orienterer om «Krav til Statsbudsjettet for 2019.  Refererer til oppslag i Aftenposten.

 

3.

 

Bekreftelse på at tidspunktet for medlemsmøtene blir fra kl. 1100-ca.13.30.

 

Møtested: Hornemannsgården.

 

Hvordan er interessen for kveldsmøter? Vi tar en spørrerunde.

 

 

 

4.

 

Lillian minner om «Blåtur» den 24.mai og eventuelt en 2-dagers tur 5.-6. juni til Østersund.

 

Påmeldingsliste blir sendt rundt.

 

 

 

Da vi mangler en del adresser, telefonnummer og e-postadresser på våre medlemmer sender Sigri rundt en liste så vi får korrigert dette. (Noe vi må fortsette med en stund). 

 

  

 

Medlemsmøte avsluttes med loddsalg, kaffe, rundstykke og wienerbrød.

 

 

 

 

 

Andre saker som ble tatt opp på styremøte.

 

 

 

8. 2 dagerskurs for tillitsvalgte på Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen 17. og 18. april 2018.

 

 

 

Terje og Svanhild deltar.

 

Reidun deltar på dag 1 under post: Gjennomgang/opplæring i bruk av nettsidene med lesbar/forståelig informasjon v/Margaretha Hamrin.

 

Det ble vedtatt at hun får alle sine utgifter dekket i forbindelse med dette.

 

  

 

9.

 

Eventuelt.

 

Uttalelse vedr. AtB-billetteringssystem/kollektivtilbud redigeres og sendes til AtB og fylkeskommunen Trøndelag.

 

Møteoversikt/program for høsten 2018 blir sak på neste møte.

 

Reidun kunne gjerne ha et innlegg vedrørende informasjon/kommunikasjon på et møte.

 

Veldig bra.

 

 

 

Styremøte 17. april blir flyttet til 10.april.