Samhandlingsloven

Uttalelse fra årsmøtet 19. februar.

Trondheim lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) som representerer pensjonister fra kommune, fylke og stat har på sitt årsmøte diskutert oppfølgingen av samhandlingsloven.

Det vi opplever av reportasjer i media er rett og slett skremmende. Fortsatt fungerer ikke intensjonene i loven som vi forventer. Her registrerer vi at pasienter ved våre sykehus blir overført til kommunen (sykehjem/egen bolig) uten at helsetilstanden til pasienten er slik at dette er forsvarlig.

Et av de alvorligste eksemplene var da en pasient som var døende ble sendt tilbake til sykehjemmet. Avvikssakene har da også vært mange. Fylkesmannen har ved en rekke anledninger også sett seg nødt til å opprette tilsynssak. Når disse sakene oppstår blir det gjerne vist til at det har vært systemsvikt, og det beklages fra ansvarlig hold at dette har skjedd. Det loves bot og bedring, men så skjer det igjen.

Slik kan det bare ikke fortsette. Samhandlingsloven har nå vært i virksomhet så lenge at vi må kunne forvente at den nå fungerer etter intensjonene. Det holder ikke lenger å vise til menneskelig svikt og at rutiner og praksis skal gjennomgås.

Vi oppfordrer derfor Helse og omsorgsdepartementet til å følge opp loven og dens intensjoner ovenfor sykehus og kommuner, slik at pasienter kan oppleve nødvendig trygghet i en for dem vanskelig situasjon.