Slipp pensjonistene til på Stortinget!

Uttalelser fra 2014:

Landslaget for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag, synes det er bekymringsfullt at vi etter neste års stortingsvalg vil kunne oppleve at av nasjonalforsamlingens 169 representanter vil det kun være 2 representanter over 65 år.

Med tanke på at landets pensjonister utgjør ca. 735 000 personer av landets befolkning, burdet det også tilsi at de er godt representert på Stortinget. Vi må ikke glemme at svært mange saker som behandles på Stortinget berører de eldres livssituasjon i ulike sammenhenger. Da bør det også være en selvfølge at deres kompetanse og erfaring er til stede når disse sakene blir behandlet. De politiske partiene har her en unik måte til å vise at de faktisk er opptatt av de eldres situasjon, og ikke bare i valgtaler.

Vi oppfordrer derfor de politiske partiene i Sør-Trøndelag som stiller til valg neste år om også å sørge for at de nominerer pensjonister på fast plass. Det kommer til å være avgjørende for vår stemmegivning.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), Trondheim lokallag, Annbjørg Ulset Evensen