Svikter politikerne pensjonistene?

Uttalelse fra medlemsmøte 29. mai 2012: Svikter politikerne pensjonistene?
I følge en undersøkelse som er gjennomført kommer det frem at 45 prosent av eldre i alderen 60 til 75 år føler at deres interesser som pensjonister ikke blir ivaretatt av våre politikere.

Dette kommer ikke som noen stor overraskelse på oss. Det er nok å vise til de innstramminger som regjeringen har gjennomført de siste prene mot oss som pensjonister. Her kan vi nevne økt trygdeavgift, underregulering, reduserte fradrag på selvangivelse osv.

Det siste er årets trygdeoppgjør. Her ble resultatet for oss som pensjonister på 3,67 prosent. Et brukbart resultat. Problemet er at regjering og storting nå har fattet vedtak om at resultatene ved trygdeoppgjøret for alderspensjonister skal fratrekkes 0,75 prosentpoeng. Det innebærer at vi som alderspensjonister som også har våre utgifter, kun vil få en økning i vår pensjon på 2,89 prosent. Noe som på oss virker direkte urettferdig. Derfor bør det ikke komme som noen overraskelse at vi som eldre føler at dagens politikere ikke ivaretar våre interesser.

Vi oppfordrer derfor regjering og storting til å sørge for at den underreguleringen på 0,75 prosentpoeng som er innført for oss alderspensjonister blir fjernet ved neste trygdeoppgjør.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), Trondheim lokallag