Urettferdig rehabiliteringstilbud

LOP Trondheim ønsker overfor Helse- og omsorgsdepartementet å rette søkelyset mot hvordan rehabliteringstilbudet praktiseres overfor eldre som haar vært utsatt for skade/sykdom eller operasjon.

Uttalelser fra årsmøtet 16. februar 2012
Til Ordfører Rita Ottervik og de politiske partiene i bystyret med kopi til Rådmannen, PFO og Adresseavisen

Det som er en realitet, er at det er knapphet på rehabiliteringsplasser, og at de plassene som er tilgjengelige, i hovedsak – og forståelig nok – går til pasienter som skal rehabliteres tilbake til arbeid, mens pensjonister i hovedsk blir avspist med korttidsplasser. Noe som er svært uheldig med tanke på at eldre i mange sammenhenger kan ha mer kompliserte sykdommer. Behovet for å styrke antall rehabliteringsplasser både i forhold til yrkesaktive og eldre er derfor klart til stede. Vi tror også at en god rehablitering av alle pasienter er økonomisk gunstig for samfunnet.

Et annet forhold tom LOP Trondheim vil rette søkelyset mot, er egenandelene. Det er mindre egenandeler for apsienter som rehabliteres tilbake til arbeid på et rehabliteringshjem, enn for pensjonister som rehabiliteres på sykehjem. Denne urettferdigheten mener vi bør opphøre straks. Denne forskjellsbehandlingen gir grunn til å spørre om vi er på vei mot et forskjells-Norge når det gjelder rehablitering.

Landslaget for offentlige pensjonister – Trondheim lokallag