Tønsberg

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til lokal organisasjon. Grasrotandelen koster ikke noe, og påvirker verken innsatsbeløp eller eventuell premie!

Lokallaget er registrert i frivillighetsregisteret og du oppgir at du vil støtte LOP Tønsberg. Organisasjonsnummeret er 994649116.

Vi håper at du som spiller vil støtte LOP Tønsberg!

Har du e-postadresse?

Da vil vi gjerne sende informasjon om program, turer etc. til deg på e-post! Send adressen til kasserer: ellenbst@gmail.com

Kontakt lokallaget

Kontaktperson:
Ellen Berit Strand
Kringlene 4, 3145 Tjøme
97510973

 


 

Medlemstreff

Møtene holdes på Midtløkken bo- og servicesenter 2. mandag i måneden kl 12.

Velkommen til møtene våre! Ta gjerne med kommende offentlige pensjonister og andre interesserte!

Styret

Styret 2018

Styremedlemmer:

Kontaktperson 

Ellen Berit Strand
Kringlene 4, 3145 Tjøme
97510973/33390697
ellenbst@online.no

Gerd Wendt
Baldersv. 3, 3128 Nøtterøy
90635277/33399808

Terje Olsen
Kringlene 4, 3145 Tjøme

 

Varamedlemmer:

Gjertrude Forsberg
Gjennestadvn. 361, 3160 Stokke
33 33 50 38/91735984
gertrudefors@gmail.com

Ann Thune
Skiringsalgt. 1 c , 3116 Tønsberg
41679311 / 33017131
annthune@online.no

 

Revisor

Bjørn Herlin, Markvn. 8, 3117 Tønsberg, tlf. 33317333,

Reidar Ristvedt, Sagvn. 6, Tolvsrød, tlf. 33330562 / 97066632
 

Vararevisor

Erling Hoel, Dr. Blancasgt. 10A, 3111 Tønserg

Valgkomite

Leder: Inger Johanne Aarvold
Medlem: Svanhild Toverud Olsen