Referat fra medlemsmøte 13. april 2015

Den 13. april kunne leder ønske nesten 40 medlemmer hjertelig velkommen til å dele minner fra reiser rundt om i verden. Det heter at «når man foretar en reise, har man noe å fortelle!» Kr. Schjeldrup sa at «hver av oss opplever på vår egen måte», og denne dagen ville noen av våre medlemmer formidle sine reiseopplevelser med oss i ord og toner.

Som den ungdommelige forsamling vi er, startet vi med å synge den barnslige sangen «Vi gikk en tur på stien». Øivin Eriksen delte så Gunnar Reiss- Andersens dikt «Norsk Freske» og det humoristiske diktet «Brev fra en sjømann» med oss.

Ann Thune og Gertrude Forsberg startet sitt reisebrev med inntrykkene fra en 14. dagers luksus-cruise i Middelhavet sist høst. Skipet var innom flere havner, blant annet Hellas, Tyrkia og Israel. Her ble kjente bibelske steder besøkt, som Jerusalem, Galilea, Klagemuren, Getsemanehagen, Betlehem, Jordanelven.  Skipet hadde 3000 passasjerer. Maten, facilitetene og servicen ombord var en stor del av opplevelsen, og ga absolutt mersmak. Nestemann ut var Solveig Gjein som formidlet erfaringer fra en tur til Madeira.  Hun forlot et kaldt og regnfullt Norge, men Madeira ble rammet av et uvær som gjorde det umulig å lande der, og turen gikk til Lanzarote! Etter hvert ankom hun Madeira og fikk den etterlengtede varmen med luksushotell, blomster, flotte fjellturer, levadavandring, botanisk park og fine mat- og naturopplevelser. Ellen Berit Strand tok oss så med til Peru, Ecuador og spesielt de vulkanske Galapagosøyene som kom  på UNESCOs verdensarvliste i 1978 og er nasjonalpark fra 1959. Av den grunn var det mange regler og restriksjoner for oppholdet på øyene.  Ca. 180000 turister besøker hvert år øyene og er en stor inntektskilde for landet. Øyene har et helt spesielt dyreliv, sjøløver, pels-sel, rovfugler, pingviner, finker og elefant-skilpadder, og noen arter finnes kun der. Også her var det båttur og snorkling, det var ikke luksus, men en utrolig opplevelse! Det ble vist mange flotte bilder som levendegjorde turen for oss. Dette var et paradis for geologer og biologer, og Darwin oppholdt seg også en periode her.

Anne Lise Aune Lee takket foredragsholderne for fantastiske reiseskildringer som ga oss reiselyst.  Det var tid for kaffe, rundstykker, åresalg og sosialt samvær inntil leder avbrøt og informerte om LOP sitt engasjement for demenssaken.  Både hun og leder av eldrerådet, Oddbjørn Hagen, mener eldreomsorgen får for lite plass i Tønsberg, mens både Andebu og Stokke er flinke. Det ble også informert om at LOP Tønsberg har mottatt kr. 5000 i bidrag fra Kronprinsesse Marthas Minnefond.  Midlene vil vi benytte til å engasjere gode foredragsholdere på medlemsmøtene våre.  Leder takket for oppmøte og ønsket god sommer!

Onsdag 15. april arrangerte LOP Tønsberg teatertur til Nøtterøy kulturhus hvor Riksteateret viste Marit Tusvik`s «Mugg» som handler om å møte seg selv i døra,  hvor teksten er både underfundig og vittig. Regi: Ellen Horn.

 

Referent Erling Hoel