Årsmøte 24. januar

Dato: 24. januar 2023 12:00 -

Årsmøte 2023, med informasjon fra LOP sentralt

NB: Saker til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 06. desember 2022