Medlemsmøte 26. april

Dato: 26. april 2023 12:00 -

Tidl. ambassadør Janis Bjørn Kanavin. Næringslivets samfunnsansvar