Medlemsmøte onsdag 25. august

Dato: 25. august 2021 12:00 -

Medlemsmøte. Trygdeoppgjøret 2021 v/leder i LOP Rannveig Bærheim, Rogaland LOP. Daglig leder Wenche Sandlie deltar. 
Musikk