Medlemsmøte onsdag 29. september

Dato: 29. september 2021 12:00 -

Antarktis i 13 måneder, v/ Tori Flåtten Halvorsen.