Sommeravslutning 3. juni

Dato: 03. juni 2020 12:00 -

Sommeravslutning Spydeberg Prestegård med omvisning (Wilse, 1814, oppussing mm) 45 min.
Nærmere informasjon kommer senere.