Medlemsmøte/årsmøte 17. februar

Dato: 17. februar 2022 12:00 -

Velkommen til vårt medlemsmøte/årsmøtetorsdag kl. 12.00 - 14.30