Kristiansund

LOP-året 2018 står i medlemsvervingens kjennetegn. Velkommen til å ta kontakt med oss dersom du bor i Kristiansundsregionen!

Kontakt lokallaget

Leder
Margrethe T. Karlsvik
Amundbergan 5, 6518 Kristiansund
Telefon: 71582244

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Margreth T. Karlsvik
Amundbergan 5, 6518 Kristiansund

71582244

Sekretær

Tor Larsen
Kaasbølvn 1, 6510 Kristiansund
71672318 95204579 tl1013@online.no

Kasserer

Anne Marie Vist
Amundbergan 16, 6518 Kristiansund
45633087

Styremedlem

Kirsten Meese
Langveien 63, 6510 Kristiansund

Varamedlemmer

Marie Sundet
Bendixensgt 15a, 6511 Kristiansund 95120554

Barbra Alnæs   
Eventyrvn 20, 6511 Kristiansund

Revisorer

Harald Søbstad
Batterivn. 9, 6508 Kristiansund
tlf. 71675801/91344465 – harald.sobstad@nktv.no

Einar Dahle        
Hærnøsandvn 39a, 6514 Kristiansund

Valgkomite

Rolf Sverre Fostervold
Fiolbakken 45, 6518 Kristiansund

Ingeborg Eliassen 
Stortuvn 39, 6511 Kristiansund

Jan Torske,
Stortua Terr. 4, 6511 Kristiansund