Bidrag og annonsepriser

Vi er avhengige av ditt bidrag for å lage det flotte medlemsbladet vårt.
 

Bidrag til bladet

Artikler, nyheter, leserinnlegg, annonser o.l. sendes redaktør Margaretha Hamrin på e-post: mgh@hamrin.no eller til Nittedalsgata 67, 2000 Lillestrøm.

Leserinnlegg bør ikke være lenger enn ca 2.500 tegn inkludert mellomrom. Send gjerne digitale fotos til illustrasjon. «Ferdigredigerte» sider kan ikke brukes. Reise- og arrangementsreportasjer o.l. må være i Word og eventuelle foto i original bildelfil (som regel jpg).

Produksjonsplan for 2016

Nr Stoffrist Utsendingsdato
1 20. februar 5. mars
2 15. mai 5. juni
3 15. august 5. september
4 15 november 5. desember

Annonsepriser

Blad

1/1 side kr 9000,- (*kr 7000,-)
1/2  side  kr 6000,- (*kr 4000,-)
1/3 side kr 4000,- (*kr 3000,-)
1/4 side kr 3000,- (*kr 2000,-)
1/8 side kr 2000,- (*kr 1000,-)

*Tilbud ved repetisjon/2. gangs annonsering.

LOP er ikke mva-pliktig (dvs. mva tilkommer ikke).