Årsmelding 2012

Årsmøtet ble avviklet 15. februar 2012 og det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 28. mars 2012, begge i Statens hus.

Dokumenter