Akershus

 • Bærumsforeningen

  Alle møtene holdes i Kommunegården Sandvika kl.1200, dersom annet ikke er opplyst.

  Vår handlingsplan 2019 er:

  • Spre informasjon om hva LOP står for og de saker LOP arbeider med.
  • Bidra til at eldre får en trygg, aktiv og god alderdom.
  • Bedre pårørenderollen, spesielt for demente.
  • BOP har som mål å verve flere nye medlemmer, jo flere vi blir, jo sterkere blir vi.
  • Arbeide videre for å få en bedre offentlig pensjon.
  • Arrangere flere dagsturer. Dette for å skape trivselsfaktor blant våre medlemmer.
  • Arrangere flere åpne medlemsmøter med kulturarrangementer.
  • Opprettholde god kontakt med politisk ledelse og de folkevalgte organer i kommunen.
  • Bedre pensjonsrettighetene.
  • Bedre digital opplæring for eldre.
  • Gratis tannhelse tjeneste for eldre.

  TIL DEG SOM BOR I BÆRUM, OG HAR VÆRT ANSATT I DET OFFENTLIGE (STAT, FYLKE, FYLKESKOMMUNE ELLER KOMMUNE), OG ER BLITT PENSJONIST

  GRASROTMIDLER

  Gi din grasrotandel til Landslaget for offentlige pensjonister, Bærumsforeningen.
  Vårt lokallag er godkjent grasrotmottaker, og 7 prosent av spillerinnsatsen, ikke av premien, går til vår organisasjon.
  Takk for din støtte!

  Les mer om Bærumsforeningen
 • Romerike

  Les mer om Romerike