Landsforbundet for offentlige pensjonister

Forside -høst-3.jpg

Vi jobber for deg!

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning grunnbeløp pr. 01.05.2020: 1.5 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Wenches hjørne

Med ønske om et godt 2021!

LOP har hatt en politisk aktiv høst. LOP har deltatt i trygdedrøftelser og har levert flere høringsuttalelser både i forhold til pensjonsspørsmål og i forhold til helse og omsorg. LOP har sendt brev til politikerne og sagt i fra om at det er uakseptabelt at ingen organisasjoner som representerer pensjonistene er med i utvalget.