Landsforbundet for offentlige pensjonister

Forside -høst-3.jpg

Vi jobber for deg!

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning pensjon pr. 01.05.2023: 8,54 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Kalender

Wenches hjørne

Med ønsker om et godt nytt år!

Jeg takker nå for 2023, og for alt LOP- arbeid som er gjort på alle nivåer i løpet av året. I 2023 har LOP satt pensjonistenes behov på den politiske agendaen, og har levert flere høringer. 

@