Landsforbundet for offentlige pensjonister

Forside -høst-3.jpg

Vi jobber for deg!

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning grunnbeløp pr. 01.05.2021: 5,36 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Kalender

Wenches hjørne

En god og aktiv høst!

Jeg ønsker en god og aktiv høst velkommen. En høst som skal ta oss tilbake til det normale. Tilbake til det normale som helt sikkert er noe annerledes enn det normale som var før koronapandemien. Vi er klare!