Bergen og omland

LOP Bergen og omland ble stiftet 11. desember 1951 som det andre lokallaget i LOP. Første formann var kapteinløytnant Bernhard M. Frimannslund. Lokallaget omfattet Askøy, Bergen, Sotra, Os, Fusa og Osterøy samt Nordhordalandsregioen med Meland, Lindås og Masfjorden, Laksevåg og Askøy. I dag omfattes ti kommuner av begrepet omland.

LOP Bergen og omland legger vekt på å opptre som en fagforening for offentlige pensjonister med sikte på å verne om våre rettigheter og vår pensjon - samtidig som laget skal være et sosialt treffsted. Lokallaget er et av de største i LOP – og har plass til mange flere medlemmer.

APPELL! VERV NYE MEDLEMMER! Møt opp på medlemsmøtene!

Det betyr mye for arbeidet i laget at vi er mange, både i medlemstall og i deltakere på medlemsmøtene. LOP, Landslaget for offentlige pensjonister har drøftingsrett med myndighetene og er representert i eldreutvalget i Bergen og i kommuner rundt Bergen og i Hordaland fylke. Dette gir oss mulighet til å påvirke politiske beslutninger som angår oss pensjonister og eldrepolitikken generelt i Norge og i kommunen der vi bor.

Kontakt lokallaget

Leder:
Åge Rosnes
Tlf: 480 18 011
E-post: aarosnes@online.no

Aktuelt

Medlemstreff

Medlemsmøtene våre denne høsten er på hotel Terminus (like bak jernbanestasjonen), og de starter kl.12:00.

Påmelding til møtene: Du kan melde deg på ved å ringe eller sende e-post til et styremedlem (se oversikt på siste side), eller til styrets felles e-post: bergen@lop.no .

Medlemspris er kr 300,- Tar du med ektefelle eller en venn, betaler denne personen samme pris.

MERK: Av hensyn til serveringen ber vi om at du melder deg på innen fredag før møtedato kl 1200.

Påmeldingen er bindende! Husk å melde fra til et styremedlem innen dagen før møtet dersom du blir forhindret fra å møte.

Styret

Styret 2023

Leder:

Åge Rosnes
Tlf: 480 18 011 E-post: aarosnes@online.no


Nestleder:

Kjellbjørg Lunde
Tlf: 957 70 083, e-post: kjellbjorg.lunde@gmail.com

 

Sekretær:

Hanne Melander
Tlf: 916 15 123, e-post: livhanneme@gmail.com

 

Styremedlemmer:

Nils Mæhle
Tlf: 909 22 673, e-post: nils.mahle@outlook.com

Mette Mikkelsen
Tlf: 959 94 910 e-post: mikkemette@gmail.com

 

Varamedlemmer:

Willy Jan Lønne
Tlf. 468 16 800, e-post: willyjan42@gmail.com

Brit-Marie Hillestad
Tlf. 920 85 808, e-post: brithill43@gmail.com

Connie Moberg
Tlf. 902 94 898, e-post: cohemo@online.no

@