Bergen og omland

LOP Bergen og omland ble stiftet 11. desember 1951 som det andre lokallaget i LOP. Første formann var kapteinløytnant Bernhard M. Frimannslund. Lokallaget omfattet Askøy, Bergen, Sotra, Os, Fusa og Osterøy samt Nordhordalandsregioen med Meland, Lindås og Masfjorden, Laksevåg og Askøy. I dag omfattes ti kommuner av begrepet omland.

LOP Bergen og omland legger vekt på å opptre som en fagforening for offentlige pensjonister med sikte på å verne om våre rettigheter og vår pensjon - samtidig som laget skal være et sosialt treffsted. Lokallaget er et av de største i LOP – og har plass til mange flere medlemmer.

APPELL! VERV NYE MEDLEMMER! Møt opp på medlemsmøtene!

Det betyr mye for arbeidet i laget at vi er mange, både i medlemstall og i deltakere på medlemsmøtene. LOP, Landslaget for offentlige pensjonister har drøftingsrett med myndighetene og er representert i eldreutvalget i Bergen og i kommuner rundt Bergen og i Hordaland fylke. Dette gir oss mulighet til å påvirke politiske beslutninger som angår oss pensjonister og eldrepolitikken generelt i Norge og i kommunen der vi bor.

Kontakt lokallaget

Leder: Johnny Eide

Medlemstreff

Påmelding til møtene: Du kan melde deg på ved å ringe eller sende e-post til et styremedlem (se oversikt på siste side), eller til styrets felles e-post: bergen@lop.no .

Medlemspris er kr 250,- Tar du med ektefelle eller en venn, betaler denne personen samme pris.

MERK: Av hensyn til serveringen ber vi om at du melder deg på innen fredag før møtedato kl 1200.

Påmeldingen er bindende! Husk å melde fra til et styremedlem innen dagen før møtet dersom du blir forhindret fra å møte.

Styret

Styret 2019

Leder:

Johnny Eide,
tlf: 41305375, e-post: eidejohnny@gmail.com

 

Styremedlemmer:

Grete M. Aasen,
Tlf. 93222946, e-post: greaase@online.no

Willy Jan Lønne,
Tlf. 46816800, e-post: willy.jan.lnne@bkkfiber.no

Nils Mæhle,
tlf: 90922673, e-post: nils.mahle@icloud.com

Kjellbjørg Dagny Lunde
tlf: 95770083, e-post: kjellbjorg.lunde@gmail.com

 

Varamedlemmer:

Brit-Marie Hillestad
tlf: 92085808, e-post: b-hill@online.no

Brynhild Enerhaug
Tlf. 90080096, e-post: benerhaug@gmail.com  

Connie Moberg
tlf: 90294898, e-post: cohemo@online.no