Bergen resolusjon

Offentling tjenestepensjon under press. Årsmøtet i Bergen og omland lokallag av LOP støttar UNIO’s klåre standpunkt i denne saka og reknar med at UNIO (saman med NTL/LO stat) viser musklar og står imot presset på offentleg tenestepensjon frå private næringslivsinteresser og frå politisk hald.

Dokumenter

@