Landsforbundet for offentlige pensjonister

Sommer2017.jpg

Vi jobber for deg!

LOP - for pensjonister fra offentlig sektor

LOP er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. Vi er landets eldste og nest største pensjonistorganisasjon og er partipolitisk og livssynsmessig nøytral. Våre spesialrådgivere gir gratis rådgivning og bistand til medlemmene i pensjons- og arv/boskifte-spørsmål. LOP er eneste pensjonistorganisasjon som gir slik personlig hjelp i saker der man ofte bruker advokat. LOP har også full drøftingsrett ved lønnsoppgjørene for pensjonister og ved statsbudsjettene. Vi er også en aktiv høringsinstans i alle saker som angår pensjonisters levekår og rettigheter.

LOP tilbyr mange turer for våre medlemmer i løpet av året, samt kurs for våre tillitsvalgte. Som medlem i et av våre lokallag får du tilbud om hyggelige treff med nyttige temaer og et godt og hyggelig sosialt miljø.

LOPs medlemsblad kommer ut fire ganger i året, og her finner du mye godt og nyttig stoff for den offentlige pensjonisten.

Les mer Bli medlem

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning grunnbeløp pr. 01.05.2019: 3.07 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Kalender

Wenches hjørne

God sommer!

Den siste tiden har landet vårt, og store deler av verden, levd i en slags unntakstilstand. Sekretariatet har hatt full drift under hele denne unntakstilstanden, på hjemmekontor. Og det er blant annet blitt gjennomført to telefonmøter for sentralstyret.