Landsforbundet for offentlige pensjonister

Forside -høst-3.jpg

Vi jobber for deg!

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning grunnbeløp pr. 01.05.2022: 4,77 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Kalender

Wenches hjørne

Med ønsker om en god og aktiv høst!

Nå står høsten for tur. La oss ta den godt i bruk. Pensjonister trenger å stå sammen, for slik blir pensjonistene som gruppe sterkere. Og innenfor den store gruppen av pensjonister i landet vårt, er det viktig at de offentlige tjenestepensjonistene synliggjør seg og står sammen for den offentlige tjenestepensjonen.