Landsforbundet for offentlige pensjonister

Forside -høst-3.jpg

Vi jobber for deg!

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning grunnbeløp pr. 01.05.2021: 5,36 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Kalender

Wenches hjørne

Med ønsker om en god sommer!

LOP har i løpet av våren hatt kontakt med flere potensielle fagforbund for mulig samarbeid. Dette er viktig arbeid for at LOP som organisasjon skal vokse. Det er i slike samarbeid de store medlemsmassene befinner seg, og LOP sin mulighet til å bli en enda sterkere aktør.