Landsforbundet for offentlige pensjonister

Forside -høst-3.jpg

Vi jobber for deg!

Pensjonskalkulator

Regn ut din nye pensjon

Økning grunnbeløp pr. 01.05.2021: 5,36 %

Pensjon pr. måned før regulering:

Ny pensjon pr. år: ,
pr. måned:

Kalender

Wenches hjørne

Med ønske om et riktig godt 2022!

LOP har hatt en politisk aktiv høst, og har levert flere høringsuttalelser både i forhold til pensjonsspørsmål og i forhold til helse og omsorg. LOP har blant annet sendt brev til politikerne om en fastlegeordning i krise, og om helseattest for eldre bilførere og manglende oppfølging av vedtak i Stortinget.