Voss

Lokallag for Aurland, Ulvik, Vaksdal og Voss under Landsforbundet for offentlige pensjonister. Laget vart skipa 18.september 2003. pr 1. september 2020 har laget 217 medlemer.

Vi har to medlemsmøter pr år, årsmøte i februar og haustmøte i oktober/november. Møta blir kunngjort i lokalavisa og med e-post/brev til alle medlemer. Møtestad er Velferdsentralen, 3.etasje i Sosialbygget, sentralt på Vossevangen. Ein gong kvart halvår reiser vi med buss på teatertur til Den nationale Scene i Bergen.  Den årlege sommarturen arrangerer vi i august. Det er ein busstur med ei overnatting.

Vi ynskjer alle som mottek offentleg pensjon hjarteleg velkomne som medlem i LOP. Ta kontakt med ein av oss i styret for meir info.

Kontakt lokallaget

Leiar: Torunn L. Ringheim
e-post: t-ringhe@online.no 
tlf 90870850

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leiar

Torunn Langmyhr Ringheim
t-ringhe@online.no mob. 90870850

Nestleiar

Gunnvor Børsheim Lindland
gunnvorbl@gmail.com  mob. 95967184

Kasserar

Ivar Lindland
ivar.lindland@gmail.com  mob. 91563075

Skrivar

Knut Farestveit
knut.o.farestveit@gmail.com mob. 41648198


Teaterkontakt

Astrid Holtekjølen 
astrid-h@online.no mob. 91636089 


Styremedlemmer

Asle Nesheim
aslene@online.no  mob. 95931714
 

Inger Birkeland 
inger.birkeland@gmail.com  mob. 91580875 


Varamedlemmer

Ingebjørg Reisæter Skorpen
ing.rskorpen@gmail.com mob.97129808


Annlaug Stalheim
annlaug.stalheim@gmail.com  mob. 97573868
 

Agnar Lundblad   
agnar.lundblad@hotmail.com mob. 48253894