Voss

Lokallag for Aurland, Ulvik, Vaksdal og Voss under Landsforbundet for offentlige pensjonister. Laget vart skipa 18.september 2003. pr 1. september 2020 har laget 217 medlemer.

Vi har to medlemsmøter pr år, årsmøte i februar og haustmøte i oktober/november. Møta blir kunngjort i lokalavisa og med e-post/brev til alle medlemer. Møtestad er Velferdsentralen, 3.etasje i Sosialbygget, sentralt på Vossevangen. Ein gong kvart halvår reiser vi med buss på teatertur til Den nationale Scene i Bergen.  Den årlege sommarturen arrangerer vi i august. Det er ein busstur med ei overnatting.

Vi ynskjer alle som mottek offentleg pensjon hjarteleg velkomne som medlem i LOP. Ta kontakt med ein av oss i styret for meir info.

Kontakt lokallaget

Leiar: Ragnhild Mølster Lidal
e-post: ragnhildlidal@gmail.com
tlf 90118013

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leiar

Ragnhild Mølster Lidal, Rognsbakken 11, 5704 Voss
ragnhildlidal@gmail.com  mob. 90118013

Nestleiar

Gunnvor Børsheim Lindland, Langbrekk 27, 5706 Voss
gunnvorbl@gmail.com  mob. 95967184

Kasserar

Ivar Lindland, Groadalen 10, 5700 Voss
ivar.lindland@gmail.com  mob. 91563075

Skrivar

Oddvar Skjefstad, Kvernavegen 2, 5704 Voss
oddva@online.no mob 90821075
 

Styremedlem og teaterkontakt

Torunn Langmyhr Ringheim, Lundarvegen 35, 5704 Voss
t-ringhe@online.no mob 90870850


Styremedlemmer

Asle Nesheim, Nyresbaret 15, 5700 Voss
aslene@online.no  mob. 95931714
 

Knut Farestveit, Giljavegen 340, 5708 Voss
knut.o.farestveit@gmail.com mob 41648198


Varamedlemmer

Ingebjørg Reisæter Skorpen, Grevlesvegen 9, 5710 Skulestadmo
ing.rskorpen@gmail.com mob.97129808


Inger Birkeland, Femmælen 19, 5710 Skulestadmo
inger.birkeland@gmail.com mob 91580875


Annlaug Stalheim, Lekvemogata 10, 5700 Voss
annlaug.stalheim@gmail.com  mob 97573868