Voss og omland

Lokallag for Aurland, Ulvik, Vaksdal og Voss under Landsforbundet for offentlege pensjonistar. Laget vart skipa 18.september 2003 og kan såleis feira 20års jubileum til hausten.  Laget har pr.1.januar 2023 199 medlemer.

Me har til vanleg to medlemsmøte  pr år, årsmøte i februar og haustmøte i oktober/november. Dette  året vil me i tillegg ha eit jubileumsmøte, truleg 18.september.

Møta vert kunngjorde i lokalavisa og med e-post/brev til alle medlemer. Møtestad er Velferdsentralen, 3.etasje i Sosialbygget, sentralt på Vossevangen.

 Laget har i mange år skipa til teaterturar til Bergen to gonger i året og køyrt buss begge vegar. Når teatera opna opp att etter pandemien, vart det nattestengde tunellar slik at me må  reisa heim att med nattoget. Mange tykkjer dette vert vel seint. Det kan verta aktuelt med andre kulturelle opplevingar så lenge dette arbeidet held på.

Laget arrangerer til vanleg ein sommartur  med ei overnatting.  Dette året vert det arbeidd med å få  til ein tur til Balestrand  før sommarferien. Meir informasjon kjem etter kvart.

Me ynskjer alle som mottek offentleg pensjon hjarteleg velkomne som medlem i LOP. Ta kontakt med ein av oss i styret for meir info.

Kontakt lokallaget

Leiar
Gunnvor Børsheim Lindland
gunnvorbl@gmail.com
mob. 95967184

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leiar

Gunnvor Børsheim Lindland
gunnvorbl@gmail.com  mob. 95967184

 

Nestleiar

Torunn Langmyhr Ringheim
t-ringhe@online.no mob. 90870850
 

Kasserar

Terje Pedersen
tped7@online.no mob. 95700386       
 

Skrivar

Knut Farestveit
knut.o.farestveit@gmail.com mob. 41648198


Teaterkontakt

Astrid Holtekjølen 
astrid-h@online.no mob. 91636089 


Styremedlemmer

Asle Nesheim
aslene@online.no  mob. 95931714
 

Inger Birkeland 
inger.birkeland@gmail.com  mob. 91580875 


Varamedlemmer

Ingebjørg Reisæter Skorpen
ing.rskorpen@gmail.com mob.97129808


Annlaug Stalheim
annlaug.stalheim@gmail.com  mob. 97573868
 

Agnar Lundblad   
agnar.lundblad@hotmail.com mob. 48253894