Voss

Lokallag for kommunane Aurland, Granvin, Ulvik, Vaksdal og Voss under Landslaget for Offentlige Pensjonister. Laget vart skipa 18.september 2003. Pr februar 2019 er vi 204 medlemer.

Vi har to medlemsmøter pr år, årsmøte i februar og haustmøte i oktober/november. Møta blir kunngjort i lokalavisa og med e-post/brev til alle medlemer. Møtestad er Velferdsentralen, 3.etasje i Sosialbygget, sentralt på Vossevangen. Ein gong kvart halvår reiser vi med buss på teatertur til Den nationale Scene i Bergen.  Den årlege sommarturen arrangerer vi i august. Det er ein busstur med ei overnatting.

Vi ynskjer alle som mottek offentleg pensjon hjarteleg velkomne som medlem i LOP. Ta kontakt med ein av oss i styret for meir info.

Kontakt lokallaget

Leiar: Ragnhild Mølster Lidal
e-post: ragnhildlidal@gmail.com
tlf 90118013

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leiar

Ragnhild Mølster Lidal, Rognsbakken 11, 5704 Voss
ragnhildlidal@gmail.com 90118013

Nestleiar

Gunnvor Børsheim Lindland, Langbrekk 27, 5706 Voss
gunnvorbl@gmail.com 56515263 / 95967184

Kasserar

Ivar Lindland, Groadalen 10, 5700 Voss
ivar.lindland@gmail.com 56511970 91563075

Skrivar

Torstein Gunnarson
Rongavegen 140, 5723 Bolstadøyri
tors-gun@frisurf.no, mob 91171590

Styremedlem og teaterkontakt

Berly Mjøs Giljarhus
Holbygdvegen 405, 5713 Vossestrand
he-gilja@online.no

Styremedlemmer

Astrid Skiple
Vetle Grove, 5706 Voss
astrid@skiple.no, mob 90803209

Oddvar Skjefstad
Kvernavegen 2, 5704 Voss
oddva@online.no mob 90821075

Varamedlemmer

Asle Nesheim, Nyresbaret 15, 5700 Voss
aslene@online.no 56512688 / 95931714

Ingebjørg Reisæter Skorpen. 
ing.rskorpen@gmail.com  97129808

Torunn Langmyhr Ringheim, Lundarvegen 35, 5704 Voss
t-ringhe@online.no 56512149 / 90870850