Voss og omland

Lokallag for Aurland, Ulvik, Vaksdal og Voss under Landsforbundet for offentlege pensjonistar. Laget vart skipa 18.september 2003 og feira 20års jubileum i fjor haust. Laget har pr.1.januar 2024 189 medlemer. Voss og omland LOP har til vanleg to medlemsmøte  pr år. Årsmøte i februar og haustmøte i oktober/november. Møta vert kunngjorde i lokalavisa og med e-post/brev til alle medlemer. Møtestad er Velferdsentralen, 3.etasje i Sosialbygget, sentralt på Vossevangen.

Midlar frå Den kulturelle spaserstokken vert no brukt til kulturelle opplevingar i nærmiljøet. Får me tildelt midlar frå Den kulturelle spaserstokken dette året, vil me reisa på dagstur  til Jon Fosse- senteret i Strandebarm og  Kabuso museet og Ingebrikt Vik samlinga i Øystese. Laget arrangerer til vanleg ein sommartur  med ei overnatting.  Dette året vert det tur  til Fedje og Nordhordland  28. og 29. mai. Sjå opplegg om turen nederst på sida.

Ragnhild Mølster Lidal er LOP sin representant i Voss Eldreråd for perioden 2023-2027. Knut Farestveit er vararepresentant.

Me ynskjer alle som mottek offentleg tenestepensjon hjarteleg velkomne som medlemer i Voss og omland LOP.  Ta kontakt med ein  i styret for meir informasjon.

Kontakt lokallaget

Leiar
Gunnvor Børsheim Lindland
gunnvorbl@gmail.com
mob. 95967184

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leiar

Gunnvor Børsheim Lindland
gunnvorbl@gmail.com  mob. 95967184

 

Nestleiar

Torunn Langmyhr Ringheim
t-ringhe@online.no mob. 90870850
 

Kasserar

Terje Pedersen
tped7@online.no mob. 95700386       
 

Skrivar

Knut Farestveit
knut.o.farestveit@gmail.com mob. 41648198

 

Tur/teateransvarleg

Astrid Holtekjølen 
astrid-h@online.no mob. 91636089 


Styremedlemmer

Asle Nesheim
aslene@online.no  mob. 95931714
 

Annlaug Stalheim 
annlaug.stalheim@gmail.com  mob. 97573868


Varamedlemmer

Ingebjørg Reisæter Skorpen
ing.rskorpen@gmail.com mob.97129808


Agnar Lundblad   
agnar.lundblad@hotmail.com mob. 48253894   
 

Einar Horvei       
einarhorvei@gmail.com   mob. 92864665       

 

@