Årsmøte i Voss og omland LOP torsdag 15. februar

Årsmøte i Voss og omland LOP vert torsdag 15.februar 2024 kl.17.00 i Velferdsentralen. Redaktør i "Hordaland", Ingvil Aaen Torpe, vil fortelja om avisa anno 2024. 

Vanlege årsmøtesaker. Servering og utlodding.

Saker som skal takast opp, må vera styret i hende seinast 1. februar 2024.

@