Om LOP

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) er en politisk nøytral organisasjon for tidligere offentlige ansatte, som nå er gått over i pensjonistenes rekker.

Vi teller 11 000 medlemmer, men potensialet vårt er langt større. De vi har med oss foruten individuelle medlemmer, er sykepleiere, radiografer, skoleledere, prester og tidligere ansatte ved Meteorologisk institutt.

Vi har gratis rådgivning til våre medlemmer på pensjon og saker som berører testamenter, arv, skifte, booppgjør og fremtidsfullmakter. Vi har et Pensjonsutvalg og et Helse- og velferdsutvalg som setter seg inn i de sakene som kommer fra Regjeringen og Stortinget.

Vi er en av høringsinstansene til departementene, og har drøftingsrett i trygdeoppgjøret, og i forbindelse med statsbudsjettet.

I tillegg har vi 23 lokallag som alle har sosiale, kulturelle og faglige tilbud til sine medlemmer.

Vi har representanter i mange av de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene rundt om i landet. En liste over våre medlemmer i eldrerådene finner du HER.

Kontakt oss

Daglig leder Wenche Sandlie
E-post: post@lop.no
Tlf: 22 42 22 55

Postadresse:
Postboks 601 Sentrum
0106 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15
​​​​​​​0181 Oslo


​​​​​​​Redaktør for LOPs nettsider og medlemsbladet "Vi i LOP"
Margaretha Hamrin
E-post: mgh@hamrin.no
Tlf: 95 23 21 31

 

Informasjon

@