Om LOP

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) er en politisk nøytral organisasjon for tidligere offentlige ansatte, som nå er gått over i pensjonistenes rekker.

Vi teller over 11 000 medlemmer, men potensialet vårt er langt større. De vi har med oss foruten 3500 individuelle medlemmer, er skolelederne, prestene, sykepleiere, tidligere ansatte ved Meterologisk institutt , Mattilsynet og OPPF .

Vi har gratis rådgivning til vår medlemmer på pensjon og arv/skiftesaker. Vi har et Pensjonsutvalg og et Helse og omsorgsutvalg som setter seg inn i de sakene som kommer fra Regjeringen og Storting.

Vi er en av høringsinstansene til departementene, og ikke minst vi har drøftingsrett i trygdeoppgjøret, og i forbindelese med statsbudsjettet.

I tillegg har vi 36 lokallag, som alle har tilbud til sine medlemmer.

En oversikt over LOPs representanter i kommunale og fylkeskommunale eldreråd finner du her.

Kontakt oss

Daglig leder Wenche Sandlie
E-post: post@lop.no
Tlf: 22 42 22 55

Postadresse:
Postboks 601 Sentrum
0106 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15
​​​​​​​0181 Oslo


​​​​​​​Redaktør for LOPs nettsider og medlemsbladet "Vi i LOP"
Margaretha Hamrin
E-post: mgh@hamrin.no
Tlf: 95 23 21 31

 

Informasjon