Sentralstyret

Sentralstyret blir valgt på landsmøtet.

LOPs sentralstyre valgt på landsmøtet 22. januar 2021

Leder:

Rannveig Bærheim   
Tlf: 48146737   
E-post: ranveig.berheim@lyse.net

Nestleder:

Nils Mæhle   
Tlf: 90 92 26 73 
E-post: nils.mahle@outlook.com

Styremedlemmer:

Turid Mæhre Olsen    
Tlf: 92456568      
E-post: turid.arna.olsen@hotmail.com

Turid Sølland        
Tlf: 95960807     
E-post: tsoellan@online.no

Kjell Bugge
Tlf: 90 96 30 58
E-post: kjell.bugge@live.no

Jeanne Billehaug
Tlf: 95 20 60 26
E-post: jeanneb@online.no

Torhild Larsen 
Tlf: 95 81 88 37  
E-post: torhill2@online.no


Varamedlemmer:    

Berit Lånke
Tlf: 91 84 59 95  
E-post: berit.lanke@gmail.com

Ragna Berget Jørgensen
Tlf: 97756144  
E-post: rbergetj@online.no

Gunnstein Emmerhoff 
Tlf: 99325967 
E-post: gunnstein.emmerhoff@lyse.net

Sylvia Labugt
Tlf. 90103958
E-post: sylvia.labugt@gmail.com

 


Pensjonsutvalget:

Rannveig Bærheim   
Tlf: 48146737   
E-post: ranveig.berheim@lyse.net
 

Helse og - velferdsutvalget:

Jeanne Billehaug
Tlf: 95 20 60 26  
E-post: jeanneb@online.no


Kurs - kontakt - konferanseutvalget:

Turid Mæhre Olsen    
Tlf: 92456568      
E-post: turid.arna.olsen@hotmail.com


Vervekomiteen:

Nils Mæhle   
Tlf: 90 92 26 73 
E-post: nils.mahle@outlook.com


Komite for informasjon og omdømmebygging:

Torhild Larsen 
Tlf: 95 81 88 37  
E-post: torhill2@online.no

 

Komite for eldrerådsarbeid:

Ragna Berget Jørgensen
Tlf: 97 75 61 44
rbergetj@online.no


Kontrollkomiteens leder:

Torild Ofstad
Tlf: 95437233
E-post: Torildofstad@gmail.com

 

 

@