Vestland

 • Bergen og omland

  LOP Bergen og omland ble stiftet 11. desember 1951 som det andre lokallaget i LOP. Første formann var kapteinløytnant Bernhard M. Frimannslund. Lokallaget omfattet Askøy, Bergen, Sotra, Os, Fusa og Osterøy samt Nordhordalandsregioen med Meland, Lindås og Masfjorden, Laksevåg og Askøy. I dag omfattes ti kommuner av begrepet omland.

  Les mer om Bergen og omland
 • Voss og omland

  Lokallag for Aurland, Ulvik, Vaksdal og Voss under Landsforbundet for offentlege pensjonistar. Laget vart skipa 18.september 2003 og feira 20års jubileum i fjor haust. Laget har pr.1.januar 2024 189 medlemer. Voss og omland LOP har til vanleg to medlemsmøte  pr år. Årsmøte i februar og haustmøte i oktober/november. Møta vert kunngjorde i lokalavisa og med e-post/brev til alle medlemer. Møtestad er Velferdsentralen, 3.etasje i Sosialbygget, sentralt på Vossevangen.

  Midlar frå Den kulturelle spaserstokken vert no brukt til kulturelle opplevingar i nærmiljøet. Får me tildelt midlar frå Den kulturelle spaserstokken dette året, vil me reisa på dagstur  til Jon Fosse- senteret i Strandebarm og  Kabuso museet og Ingebrikt Vik samlinga i Øystese. Laget arrangerer til vanleg ein sommartur  med ei overnatting.  Dette året vert det tur  til Fedje og Nordhordland  28. og 29. mai. Sjå opplegg om turen nederst på sida.

  Ragnhild Mølster Lidal er LOP sin representant i Voss Eldreråd for perioden 2023-2027. Knut Farestveit er vararepresentant.

  Me ynskjer alle som mottek offentleg tenestepensjon hjarteleg velkomne som medlemer i Voss og omland LOP.  Ta kontakt med ein  i styret for meir informasjon.

  Les mer om Voss og omland
@