Referat fra årsmøtet 2015

Årsmøte 2015 for Voss og omland LOP vart halde i Velferdssentralen i Sosialbygget torsdag 19. februar 2015 kl 17 – 19:15.

29 medlemer møtte opp. I tillegg foredragshaldarar og musikarane. Nestleiaren Gunnvor Børsheim Lindland ynskte møtelyden velkomen og orientere kort om programmet for møtet.

Dokumenter

@