Årsmelding for 2018

Årsmeldinga vart samrøystes vedteke i årsmøtet 21.februar 2019.
@