Årsmøte 16. februar 2017

Voss og omland LOP held årsmøte i Velferdsentralen i Sosialbygget torsdag 16. februar kl 17.00. Saker frå medlemmer til årsmøte må vera styret i hende innan 31. januar 2017.

Program:

Lensmann Ivar Hellene orienterer om den nye Politireformen.

Musikk, mat/kaffi.

Vel møtt!

@