Teatertur hausten 2020

På grunn av korona-epidemien blir teaterturen til Bergen i haust avlyst.

@