Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2017 for Voss og Omland LOP vart halde i Velferdssentralen i Sosialbygget 16. februar 2017 kl. 17.00- 19.00. 32 medlemmer møtte, i tillegg til foredragshaldar.

Leiaren Ragnhild Mølster Lidal ynskte velkommen og orienterte kort om programmet for møtet. Allsong: Per Spellmann. Lensmann Ivar Hellene orienterte så om den nye politireformen og om politiarbeidet generelt på Voss.

Les referatet her:

Dokumenter

@