Årsmelding 2015

Årsmøte vart halde i Velferdsentralen 19.februar. Sentralstyremedlem Johannes Bolstad deltok på årsmøte. Han orienterte om arbeidet i Sentralstyre generelt og om saker LOP arbeider med overfor styresmaktene. I tillegg svara han på spørsmål.

Les årsmeldinga her:

Dokumenter

@