21. februar: Årsmøte 2019

Årsmøtet startar kl 17.00.
Program: Vanlege årsmøtesaker. Song ved barn frå Kulturskulen. Reidar Meehl frå Voss kommune vil fortelja om aktuelle planar for Voss herad.
Årsmøte er 21.februar kl 17.00 i Velferdsentralen i Sosialbygget. Mat/kaffi og utlodding.
@