Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 for Voss og Omland LOP vart halde 28. febr 2018. 40 medlemmer møtte, i tillegg til foredragshaldar.

Les protokollen frå årsmøtet her:

Dokumenter

@