Protokoll frå årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 for Voss og omland LOP vart haldei Velferdssentralen i Sosialbygget torsdag 18. februar. 29 medlemmer møtte opp, i tillegg til musikarar og foredragshaldar.

Les heile protokellen her:

Dokumenter

@