Årsmelding for 2014

Styret ønskjer å halda fram arbeidet slik vi har gjort. Medlemsmøte vår og haust, tur på ettersommaren og teaterturar kvart halvår. Men vi tek meir enn gjerne i mot tips og ynskje frå medlemene til andre aktivitetar.

Dokumenter

@