LOP Rogaland Sør (tidligere LOP Sandnes og Jæren)

Stiftet 17. april 1997. Det var det andre lokallaget av LOP i Rogaland på det tidspunktet. Medlemmene kom da fra Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund.

Fra årsskiftet 2015/2016 opphørte LOP Stavanger og omland å være et eget lag, og gikk sammen med LOP Sandnes og Jæren. Dette betyr at LOP Sandnes og Jæren nå dekker samtlige kommuner i sørfylket, fra Randaberg i nord, til fylkesgrensen i sør, samt øykommunene Rennesøy og Finnøy, og fastlandskommunene Forsand, Strand og Hjelmeland.

Våre medlemmer får tilbud om gode medlemstilbud. LER MER OM DET HER.

Retningslinjer for deltakelse på våre reiser finner du HER.

GRASROTMIDLER
Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 7 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), kan vi i vårt lokallag få 7 kroner av hver 100-lapp du spiller for.
Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr. 983 986 056, når dere ”tipper”.

LOP Rogaland Sør (tidligere LOP Sandnes og Jæren) har per 2020 i underkant av 800 medlemmer fra 18 kommuner i Rogaland.

LOP er en partipolitisk- og livssyns-uavhengig interesseorganisasjon for pensjonister som har arbeidet i offentlig sektor. LOP sentralt deltar i drøftingsmøter med regjering/storting om trygdeoppgjør og statsbudsjetter. LOP Rogaland Sør har rundt 800 medlemmer fra 18 kommuner, og er landets største lokallag.

Lokallagene arbeider for å forbedre livskvaliteten gjennom fellesskap, sosiale og kulturelle opplevelser, og prioriterer inspirerende medlemsmøter, bedriftsbesøk, kurs, konserter og reiser.

Kontakt lokallaget

Leder: Bjørg Brekke Sørskog
e-post bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no

Nestleder/sekretær: Aase-Brit Borsheim
e-post aase-brit.borsheim@lyse.net 

Kasserer: Jytte Birch Emmerhoff 
e-post jytte@lyse.net

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Styret

Leder

Bjørg Brekke Sørskog
M 906 69 184
Skulevn 17, 4350 Kleppe
bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no

 

Nestleder + programkomite

Aase-Brit Borsheim
M 918 76 256
Austre Tjørnv 1,4317 Sandnes
aase-brit.borsheim@lyse.net

 

Kasserer

Jytte Birch Emmerhoff
M 997 14 119
Åsveien 11, 4328 Sandnes
jytte@lyse.net

 

Reisekomite

Gunnstein Emmerhoff
M 993 25 967
Åsveien 11, 4328 Sandnes
gunnstein.emmerhoff@lyse.net

 

Programkomite

Liv Marie A Ravndal
M 481 31 496
Gåshaugen 6, 4319 Sandnes
liv.ravndal@lyse.net

 

Program- + Reisekomite

Kjell Terje Larsen
M 514 10 137
Furustien 12, 4072 Randaberg
ktlarse@online.no


 

Kurs&bedr + kultur - økonomi

Kåre Bærheim
M 932 02 846
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes
kare.barheim@lyse.net

 

Progrmkomite + kurs&bedrift

Reidun Bøe Høiland
M 952 08 737
Huldrevegen 9, 4365 Nærbø
reidun.boe.hoiland@lyse.net

 

Økonomikomite

Solfrid Grødem
M 400 05 404
ErlingSkj.sonsv. 4344 Bryne
solgr4@gmail.com

 

Kultur + reisekomite

Kjell Arvid Berland
M 952 61 895
Barliveen 10, 4331 Ålgård
kjell.arvid.berland@lyse.net

 

Kulturkomite

Clara Vølstad Ellingsen
M 911 03 152
Gmle Austvollv.5 4312 Sandnes
clara.v.ellingsen@gmail.com

 

Leder LOP sentralt

Rannveig Bærheim
M 481 46 737
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes
ranveig.berheim@lyse.net