LOP Rogaland Sør

alt

 

 

Kontakt lokallaget

Leder: Bjørg Brekke Sørskog
e-post bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Styret

alt

 

Leder: 
Bjørg Brekke Sørskog
M: 906 69 184  bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no 
 

Nestleder:  
Emma Helene Manin
M: 917 80 799  emmamanin@outlook.com
 

Kasserer: 
Astrid Olen Refve
M: 908 92 992  refve.astrid@gmail.com
 

Styremedlemmer: 
Irene Mathisen

Kirsten Kvalbein Egeland

Helge Hodne

Odd Arne Aadneram

Grethe Svendsen Groven
 

Varamdelemmer:
Ingrid Oftedal Gjesdal

Wenche Skårdal

Egil Bore

 

Styret har følgende komiteer:

Program:   
Irene Mathisen (leder)
Emma Manin
Odd Arne Aadneram
Egil Bore
Bjørg Brekke Sørskog

Kultur, kurs og bedriftsbesøk: 
Helge Hodne (leder)
Grethe Svendsen Groven
Bjørg Brekke Sørskog

Reise:   
Kirsten Kvalbein Egeland (leder)
Wenche Skårdal,
Astrid O Refve    

Økonomi:   
Astrid O Refve (leder)
Odd Arne Aadneram
Grethe Svendsen Groven
Egil Bore

Systemansvar (StyreWeb, arkivstruktur, opplæring styre, Gnist):
Ingrid Oftedal Gjesdal (leder)
Emma Manin
Bjørg Brekke Sørskog

@