LOP Rogaland Sør

Kontakt lokallaget

Leder: Bjørg Brekke Sørskog
e-post bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Styret

Leder
Bjørg Brekke Sørskog
M 906 69 184
Kleppe
bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no

Nestleder. Leder reisekomité.
Kirsten M Kvalbein Egeland
Kleppe                    

Kasserer. Leder økonomikomité
Astrid Olen Refve
Kleppe

Leder programkomite. Red. hjemmeside og facebook
Emma Helene Manin
Sola

Programkomité. Komité for kultur, kurs og bedriftsbesøk.

Reidun Bøe Høiland
Nærbø

Programkomité. Økonomikomité.

Odd Arne Aadneram
Gjesdal

Leder komité for kultur, kurs og bedriftsbesøk. Programkomité.

Helge Hodne
Sandnes

 

Varamedlemmer

Reisekomite og materialforvalter

Gunnstein  Emmerhoff   
Sandnes

Økonomikomité. StyreWeb, medlemsregister.

Ingrid Oftedal Gjesdal
Kleppe

Økonomikomité. Reisekomité.

Jytte Birch Emmerhoff
Sandnes