LOP Rogaland Sør - endelig program for høsten 2020

23. mai 2020

Høstprogrammet for LOP Rogaland Sør er nå ferdig trykt og vil bli sendt ut til alle medlemmene i ordinær post løpet av de nærmeste dagene. Samtidig sendes også svarkort med foreløpig påmelding - frist for innsending av det er mandag 24. august 2020.

Program for høsten 2020

(Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje)

Koronapandemien har ført til svære endringer av samfunnslivet. Vi tilhører risikogruppen «eldre over 65 år og personer med annen sykdom», og får koronainfeksjonen mest alvorlig. Det er viktig at vi støtter opp om myndighetenes råd for å hindre smittespredning, og at vi følger reglene for sammenkomster. LOP Rogaland Sør har fra mars 2020 fulgt opp alle myndighetenes anbefalinger, og de fleste av lokallagets arrangementer denne våren og forsommeren har derfor blitt avlyst eller utsatt.

 

Medlemsmøtene våren 2020 med Øivind Bratberg («Koss har det gått med di - Boris og di?») og Gunnar Roalkvam («Arbeiderkulturen i Rogaland»), og musikk med Johs Ringås og Svein Tang Wa måtte gå ut, men vi håper å komme tilbake til dem senere en gang. Vi har forhåpninger om at høstprogrammet 2020 kan la seg gjennomføre:

 

Dette høstprogrammet er nå trykket, og i skrivende stund innebærer myndighetenes råd for offentlige møter med ansvarlig arrangør (LOP) «maks 50 personer samlet, avstand minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand». Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer, avhengig av smittesituasjonen. Styret i LOP har god dialog med ansvarshavende i Frøyland/Orstad kyrkje, og arbeider med alternative måter å klare å gjennomføre møtene på (antall, fysisk tilrettelegging, avstander, individuell porsjons-matservering mm).

Hele programmet er lagt ved i pdf fil. Se vedlegget.

Dokumenter

2020 - ROGALAND SØR - HØSTPROGRAMMET - FORSIDEN.jpg
2020 - svarkort for foreløpig påmelding.jpg
@