Referat fra vervemøte i på Skipper Worse, Ledaal, Stavanger, torsdag 15. november kl. 18.00

06. desember 2018

Det ble et fint møte på Skipper Worse i Stavanger 15.11.18. Det var rundt 15 frammøtte utenom styret. Johs Ringaas sang kjente og kjære Stavangerviser. Rannveig Bærheim orienterte om LOP sentralt, Leder i LOP Sandnes og Jæren, Martha Jakobsen Ulvund, fortalte om lokallaget, kasserer Magne Helland orienterte om økonomi og verving, og det ble en fin diskusjon mellom styremedlemmer og frammøtte.

Se vedlegg som er 

vervebrosjyre, annonsen i Stavanger Aftenblad og orienteringen om lokallaget av leder Martha J Ulvund

Dokumenter

2018, skipper worse, 15.11.18.jpg
2018, 15.11.18 - Skipper Worse - møtesal.jpg
2018, møte 15.11.18, Johs Ringaas åpner med Stavangerviser.jpg
2018, møte 15.11.18, frammøtte.jpg
2018, møte 15.11.18, frammøtte 2 .jpg
2018, møte 15.11.18, Rannveig Bærheim fra sentralstyret orienterer om LOP ssentralt.jpg
@