Norsk Sykepleierforbund Pensjonistforum Rogaland

alt

Norsk Sykepleierforbund Pensjonistforum Rogaland inviterte lokallagsleder LOP Rogaland Sør til møte i Radison Blu Atlantic Hotel i Stavanger 21. september 2021.

 

Programmet var interessant: Representanter fra Statsforvalteren  hadde et foredrag om fremtidsfullmakter.
Aud Klovning Knutsen presenterte arbeidet til Senior Norge, og Bjørg Brekke Sørskog orienterte om LOP.

 Vi gratulerer NSF Pensjonistforum med et vellykket arrangement!

NSF.jpg
@