Viktig informasjon for våren 2018

Her kan du lese informasjon om påmelding til arrangementene vi avholder, regler for refusjon, medlemstilbud, vervekampanje våren 2018 og mye mer.

Påmelding til arrangementene i 2018

 

Dersom du ønsker å delta på noen av arrangementene (se eget program) må du fylle ut vedlagte svarkort som bare er en foreløpig påmelding. For de arrangementene du foreløpig melder deg på, vil du i god tid før hvert arrangement få tilsendt en giroblankett, eller melding på e-post, for endelig påmelding og betaling.

 

For de arrangementene du ikke melder deg på foreløpig, vil du ikke høre mer fra oss.

 

Ved reisene gjelder bindende påmelding, dersom det ikke står noe annet. Vær obs på at enkelte reiser har spesiell påmeldingsdato.

 

Svarkortet er ferdig adressert, men du må selv skrive på navn og/eller medlemsnummer. Husk frimerke! Du kan også sende foreløpig påmelding via e-post til: kare.barheim@lyse.net (Du sparer porto ved å bruke e-post).

Send kortet eller e-posten så snart som mulig, og senest innen angitt frist. 

 

Hører du ikke noe fra oss i god tid før det første arrangementet du har meldt deg på, ta kontakt med Kåre Bærheim tlf 932 02 846 for å sjekke om den foreløpige påmeldingen din har nådd fram.

 

Medlemmer som skifter adresse må huske på å melde fra om dette til kassereren i LOP Sandnes og Jæren, Magne Helland (magne.helland@lyse.net).

 

 

Frist for foreløpig påmelding: 8. januar 2018

Husk at ektefelle, samboer eller en god venn, alltid er velkomne til å delta på alle våre arrangement.

 

 

 

Regler for tilbakebetaling av deltakeravgifter og billetter

 1. Innbetalt beløp for deltagelse i et arrangement som styret har ansvaret for, refunderes fullt ut dersom vedkommende varsler om at en ikke kan delta, minst 5 dager før datoen for arrangementet,
 2. Billetter som er kjøpt til andre arrangement (konserter, teaterforestillinger, revyer, og lignende), refunderes ikke.

 

 

 

WWW = world wide web = internett = nettet for oss i vanlig tale

 

LOP, Landsforbundet for offentlige pensjonister, sin hjemmeside finner du på www.lop.no. Samme sted finner du hjemmesiden til LOP Sandnes og Jæren.

 

Våre turer legges inn på våre nettsider. Ved å klikke dere inn på www.lop.no og videre til lokallagene – Rogaland – og deretter til vårt lokallag, vil dere finne fullstendig oversikt over turprogrammet vårt, samt våre andre arrangement. Denne informasjonen vil bli oppdatert ved behov.

 

Etter hvert vil mer informasjon og vanlig kommunikasjon gå over fra brev til e-post, noe som også er mye billigere. Vi har hittil mottatt ca 550 e-postadresser fra våre medlemmer.

Send e-postadressen som du bruker til Kåre Bærheims e-postadresse: kare.barheim@lyse.net.

 

 

 

 

Medlemstilbud

 

Medlemmer av LOP Sandnes og Jæren får rabatt på varer ved visning av medlemskort hos nedenstående firma. Ved større beløp kan bedriften sjekke om medlemskapet er aktivt.

 

Motor Forum AS, Forus og Kvål. (Mitsubishi og Renault) gjelder kjøp av ny bil, uten innbyttebil.

Monter, (bygningsartikler m.m.) OBS! Kundenr. LOP 304900167

Klingsheim Hagesenter, Tjelta (planter, m.m.)

Fargerike Bygg-Miljø AS, Kleppe (maling og interiør)

D. Nysted AS, Sandnes (maling og interiør)

Ernst Østvold, Sandnes (møbler og hjemkjøring)

Sandnes kulturhus, Sandnes (rabatt på enkelte forestillinger)

Norengros Kjosavik AS: Hillevåg, Forus, Sandnes, Bryne, Egersund, Haugaland. Vårt kundenr: 302529.

DNB, bank, eiendom og forsikring. (DNB gir oss i LOP Sandnes og Jæren tilbud om hjelp i forhold til flere aktuelle spørsmål for vår aldersgruppe.)

For spørsmål vedrørende øk. rådgivning, arv og skifte m.m., ta kontakt med Gro-Iren Bolstad, tlf 992 96 106, e-post: gro-iren.bolstad@dnb.no

For spørsmål vedrørende eiendom, kjøp og salg m.m., ta kontakt

med Lars Sigve Berge, Sandneskontoret, tlf 954 36 966,

e-post: lars.sigve.berge@dnbeiendom.no eller med

Eivind Christian Dahl, tlf 41 14 40 40, e-post: eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no

 

LOP sentralt har også flere gode tilbud til oss medlemmer, både når det gjelder reiser, hotel og diverse. Se I bladet vårt Vi i LoP – der finner du dem.

 

Husk også at LOP sentralt tilbyr bistand/veiledning I alle pensjonssaker som berører medlemmene. Vi får også bistand i saker som berører testamemte, arv, skifte og booppgjør.

 

Grasrotmidler

 

Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 5 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), kan vi i vårt lokallag få 5 kroner av hver 100-lapp du spiller for.

 

Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr. 983 986 056, når dere ”tipper”.

 

 

Vervekampanje 2018.

 

LOP Sandnes og Jæren har i flere år hatt en vervekampanje gående.

Vi er fremdeles landets største og mest aktive lokallag, og det ønsker vi fortsatt å være.

 

Dersom du setter pris på det vi tilbyr dere, fortell om oss og laget vårt, og inviter med aktuelle nye medlemmer til våre medlemsmøter, og evt. andre aktiviteter – hvor det måtte være ledig plass.

 

Hvorfor ønsker vi flere medlemmer?

Sosiale samvær og gode opplevelser er viktige for å ha et godt liv, dette blir spesielt framhevet for oss i den eldre delen av livet. Dette ser også vi på som svært viktig, og ønsker å gi flest mulig anledning til å møtes og delta i våre aktiviteter.

 

Vårt rikholdige program gir medlemmene hyggelige og gode opplevelser. Drøs og samvær med andre gjør godt, og vi har gode møteplasser som passer til dette. Skal vi fortsatt kunne gi våre medlemmer de best mulige tilbud må vi være et sterkt lag.   Et sterkt lag får vi gjennom medlemmer! Mange medlemmer gir også større politisk tyngde sentralt.

 

Vi har for 2018 satt opp vervepremier som følger:

 

1 medlem

Alle som verver et eller flere medlemmer er med i trekningen av to gavekort a kr 500.

5 medlemmer

            Alle som verver 5 medlemmer vil få et gavekort på kr 350.

10 medlemmer

            Alle som verver 10 medlemmer eller flere, vil få et gavekort på kr 1000.

 

Vervede medlemmer teller med når kontingent er betalt

Vinnerne de siste to årene hadde begge vervet et medlem. Gavekort utleveres i desember på førjulsfesten, eller sendes hjem til vinnerne.

 

 

Bli med og verv nye medlemmer!

 

 

Retningslinjer for deltakere på reiser i regi av LOP

 • Reiseprogrammet sendes ut til medlemmene av LOP i januar og juni
 • Det er bindende påmelding til alle turer, der ikke annet er oppgitt.
 • Ofte kreves det legitimasjon også på innenlandsturer.
 • Deltakerne må ha reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse. Mange har slike forsikringer i sine hjemforsikringer.
 • Det går fram av orienteringen for den enkelte reise hva deltakerne betaler for.
 • Medlemmene av LOP m/ektefelle/samboer har førsteretten til å delta på en planlagt reise. Hvis det er ledige plasser, kan også andre delta.
 • Deltakerne må ha gyldig pass og helsetrygdkort ved reiser til utlandet.
 • Ta med papirkopi av passet, eller fotografer det med mobilen.
 • Sjekk at turoperatøren har skrevet navnet ditt korrekt, likt som i passet.
 • Sjekk også om ditt helsetrygdkort er gyldig, hvis ikke kontakt Helfo servicesenter tlf 33 51 22 80 eller e-post: 800helse@helsenorge.no
 • Ved påmelding av mer enn en person, må samtlige navn og adresser oppgis.
 • Vi tar forbehold om variasjon i prisene for utenlandsreiser ved valutaendring.

 

Ved reiser som går med fly, vær oppmerksom på at det ved avbestilling kortere   enn 3 måneder før avreise, må flyreisen betales. Dersom avbestillingen gjelder sykdom og lignende kommer avbestillingsforsikringen inn. Derfor er det viktig at den er i orden.

@