Her finner dere informasjon om endringer i møteplanen våren 2021 samt kontingent

29. januar 2021

Året 2021 startet ikke slik vi ønsket og planla for.
Vi er nødt til å gjøre endringer i vårprogrammet, både for årsmøte og medlemsmøter.
I tillegg har vi en endring som gjelder innbetaling av kontingent:

Årsmøte/ medlemsmøter:

  • Møtet 10 februar er dessverre utsatt til 17. mars på grunn av smittevernhensyn.
  • Møtedatoen 10. mars som står i programmet, må forskyves til 17. mars.
  • Onsdag 17. mars kl. 11.00 blir det medlemsmøte med årsmøte i Storstova, Bryne.

 I medlemsmøtedelen får vi  foredrag ved kommune- og smittevernoverlege   Hans Petter Torvik  med tema  «Covid – lokalt og globalt»           Kulturelt innslag ved musiker og visesanger Johs Ringås: «Viser av kallskapellanen på Lye, Jens Zetlitz, og Stavangerviser.

 

Årsmøtedelen følger saksliste i innkalling. (Se  første side  i det utsendte programmet for vårhalvåret 2021.)
Dere som har e-post, vil få tilsendt årsmelding for 2020, revidert regnskap for 2020 og budsjett for 2021 elektronisk ca.14 dager før årsmøtet. 
Vi har dessverre ikke anledning til å servere mat. 
Pris: kr. 200 (pluss billettavgift, ca. kr 11.)

 

På grunn av smittevernreglene må Storstova sitt billettsystem benyttes . Vi må derfor bestille og betale billett ved å klikke på denne linken: Billett til Storstova 17. mars

 

Du kan gjerne kjøpe billett og komme selv om du ikke har sendt Forhåndspåmelding!  

Dersom du har problemer med billettbestilling, kan du ringe Liv, tlf. 481 31 496, Reidun, tlf. 952 08 737 eller Bjørg,
tlf. 906 69 184. 

 

Medlemsmøtet 5. mai, får nytt innhold. Da får vi foredraget som måtte utsettes fra 10.mars:  Førstelektor i statsvitenskap, Øivind Bratberg fra Universitetet i Oslo om Brexit: «Koss har det gått med di – Boris og di?». 

Informasjon om kulturelt innslag kommer senere.

 

I skrivende stund vet vi ikke hvilke smittevernregler som gjelder i mai. Vi kommer derfor  tilbake med orientering  om sted (Frøyland og Orstad kyrkje eller Storstova), påmelding og pris.

 

Vi håper at historiker Gunnar Roalkvams foredrag «Hva er typisk for  arbeiderkulturen i Rogaland?» og Svein Tang Was musikkinnslag, kan settes opp på høstprogrammet.  

 

Innbetaling av kontingent

I slutten av mars sender kasserer ut innbetalingsblanketter. Disse blir sendt som  vanlig brev. Som følge av landsmøtevedtak vil den delen av kontingenten som går til LOP sentralt, bli hevet med kr. 50. 
Dersom årsmøtet i LOP Rogaland Sør vedtar endring i lokallagsdelen, vil den bli lagt   til kontingenten for 2022.

@