LOP Rogaland Sør: Høstens første medlemsmøte, 29. september 2021

alt

«Endelig sammen igjen!»  «En befrielse etter koronatiden!»

Slike kommentarer fra fremmøtte medlemmer inspirerer, og styret tar dem både til seg og med seg i videre arbeid.

Bjørg Brekke Sørskog åpnet møtet og takket på vegne av styret den enkelte av de 88 fremmøtte for at de var her. Slikt fremmøte er ikke selvsagt etter alle avlysningene de siste 18 månedene!

Hovedforedraget hadde LOP som tema: «LOP - mer enn en sosial pensjonistforrening?»

alt

Gunnstein Emmerhoff holdt et glimrende foredrag. LOP er både en «interesseklubb», en «koseklubb» og en fagforening, sa han, og understreket viktigheten av at LOP virkelig er alle tre på en gang! Han vektla blant annet LOPs innsats under siste trygdeoppgjør og viktigheten av arbeid i kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Til støtte for dette har LOP sentralt nå opprettet egen komite for eldrerådsarbeid.

Lokallaget Rogaland Sør støtter LOPs sentrale arbeid, men er også en viktig sosial arena med tilbud om medlemsmøter, kurs, bedriftsbesøk, reiser innen- og utenlands og billettformidling til kulturelle arrangement.

Å profilere LOP er viktig! Snakk positivt om LOP! LOP må være på vakt! Ta vare på vår pensjon! var Gunnstein Emmerhoffs klare oppfordringer.

alt

Det kulturelle innslaget var ved en av Stavangers gode visesangere: Johs Ringås. Han har gjort et dypdykk i sangskattene etter kallskapellan Jens Zetlitz (1761 – 1821). En flott underholdningsavdeling!

Etter en god matøkt med smørbrød, kaffe/te og wienerbrød, var det loddtrekning: Ved inngangen fikk alle fremmøtte utdelt et lodd. Gevinsten var et silketrykk, «Fremtid», donert av billedkunstneren Marit Eik.  

alt

(Omtale, samt CV av Marit Eik ligger på https://lop.no/lokallag/rogaland/sandnes-og-jeren)

alt

Æresmedlem

LOP Rogaland Sør har et medlem som i snart 20 år har vist ekstraordinær innsats i arbeid for LOP:  Magne Helland.

På medlemsmøtet 29. september ble han utnevnt til æresmeldlem.

 

Magne Helland ble i 2009 valgt inn i lokallagsstyret, der han var fast medlem og kasserer frem til 2019. Da sa han seg villig til å stå som varamedlem et år for å være med og sikre  kontinuitet.

I hele denne perioden var Magne Helland en pådriver for verving og god medlemspleie. Han hadde ansvar for medlemsregister, all post, utsending av kontingent, påmelding til- og gjennomføring av medlemsmøter.  I tillegg var han, som medlem av reisekomiteen, ansvarlig for opplegg for medlemsreiser i inn- og utland, samt gjennomføring av turer.

I 2009 ble Magne Helland valgt inn i LOPs sentralstyre, og da landsmøtet i 2011 ble arrangert i Rogaland, hadde han en sentral rolle i arrangementet.

I 2014 gikk Magne Helland ut av sentralstyret, men ble da valgt inn i kontrollkomiteen som han flere år ledet, inntil han gikk av  i 2021.

Med sin innsats har Magne Helland gjennom alle disse årene vært en ressurs og en inspirasjonskilde.

Det var en stor glede for styret å utnevne Magne Helland til æresmedlem i LOP Rogaland Sør. Vi er Magne Helland STOR takk skyldig.

alt

Vi gleder oss til neste medlemsmøte, 20. oktober!

@