Fra medlemsmøtet 20. oktober 2021

Møtevirksomheten er nå godt i gang etter pandemien

altBjørg ønsker velkommen. (foto J.E)

130 medlemmer møtte til foredrag, underholdning og servering.

alt                            alt

(begge foto B.B.S)

Referat frå møtet

@