Kort orientering om planene for høstprogrammet i LOP Rogaland Sør - per 29.04.20, sendt til "Mortepumpen" (Infoblad for eldre i Stavanger)

06. mai 2020

Programmet for høsten 2020 begynner å bli klart. Tema for medlemsmøtene er bestemt. Vi håper programmet lar seg gjennomføre.  Per 29. april innebærer myndighetenes råd vedr. møter fremdeles «maks 5 personer samlet, avstand 2 meter». Vi tar derfor alle forbehold når det gjeldet gjennomføringen. Myndighetene diskuterer mulige sammenkomster med 100 - 200 personer til sensommeren-høsten 2020. Vi arbeider derfor med forskjellige måter å klare å gjennomføre programmet på. Uansett vil vi jobbe ufortrødent videre med planlegging og oppfølging, og har mål om å sende ut det fullstendige høstprogrammet til medlemmene i starten på juni 2020.

Se vedlegget

Dokumenter

@